A16 Fluroscent

Fluorescentni mikroskop uporablja slikovno tehniko, ki omogoča vzbujanje fluoroforjev in naknadno zaznavanje fluorescenčnega signala. Fluorescenčni mikroskopi zahtevajo močan vir svetlobe (100 W živega srebra ali 5 W LED) in filtrirne kocke do dihrojskega zrcala, da odbijajo svetlobo pri želeni valovni dolžini vzbujanja / oddajanja. Fluorescenca nastane, ko svetloba vzbudi ali premakne elektron v višje energijsko stanje in takoj ustvari svetlobo z daljšo valovno dolžino, nižjo energijo in drugačno barvo od absorbirane prvotne svetlobe. Nato filtrirana vzbujevalna svetloba preide skozi objektiv, da se fokusira na vzorec, in oddana svetloba se filtrira nazaj na detektor za digitalizacijo slike. Veliko se uporablja v biologiji in medicini, pa tudi na drugih področjih.