A17 Večkratno gledanje

Večogledni mikroskop, namenjen predvsem poučevanju in poučevanju. Če povežete 2 ali več sestavljenih mikroskopov z optičnimi cevmi in stojalom, lahko učitelji delijo njegovo vidno polje pod mikroskopom v realnem času 2–10 učencem. Z laserskim kazalcem v vidnem polju, ki ga nadzira učitelj, je učenca enostavno pokazati in naučiti, kako delati pod mikroskopom ali skupaj preučevati predmete.