A15 Polarizacijski

Polarizacijski mikroskop je druga vrsta sestavljenega mikroskopa. kar lahko izboljša kontrast in kakovost slike na vzorcu, kadar druge tehnike, kot sta fazni kontrast ali temno polje, niso tako učinkovite. Uporabljata se dva polarizacijska filtra, imenovana "polarizator" in "analizator". Polarizator je nameščen na poti svetlobnega vira, analizator pa na optični poti. Polarizacijski sestavljeni mikroskopi se uporabljajo za preučevanje kemikalij v farmacevtski industriji, petrologi in geologi pa s polarizirajočimi mikroskopi za preučevanje mineralov in tankih rezin kamnin.