A14 obrnjeno

Inverzni mikroskop je "obrnjena" različica pokončnega biološkega mikroskopa, tako svetlobni vir kot kondenzator, postavljen visoko nad odrom in usmerjen navzdol proti odru, medtem ko so cilji in objektivni stolp postavljeni pod oder, usmerjen navzgor, je bil izumljen leta 1850 J. Lawrence Smith, ki je uporabljal za opazovanje živih celic ali organizmov na dnu petrijevke ali bučke s tkivno kulturo. Biološki obrnjeni mikroskopi lahko zagotavljajo tudi funkcije svetlega polja, faznega kontrasta ali epi fluorescence.